ÜBER UNS

logo20 GODINA HRVATSKOG DRUŠTVA UČITELJA I PROFESORA NJEMAČKOGA JEZIKA

 1992. – 2012.7 Ogranaka: Varaždin, Osijek, Rijeka, Split, Zadar, Pula, Zagreb

5 Sekcija: Vrtić – rano učenje, Osnovna škola, Ekonomske škole, Metodika nastave njemačkog jezika

Njemački u visokoškolskim ustanovama

32 KD-Info časopisa za učitelje i profesore

19 međunarodnih skupova

Cijeloživotno usavršavanje učitelja i profesora njemačkoga jezika u Hrvatskoj

Posredovanje usavršavanja u zemljama njemačkog govornog područja

Potpora učeničkim projektima u Hrvatskoj i inozemstvu

8 Državnih natjecanja u znanju njemačkoga jezika

4 Olimpijade u znanju njemačkoga jezika

Suradnja: Ministarstvo znanosti, prosvjete i športa Republike Hrvatske

Agencija za odgoj i obrazovanje

Filozofski fakulteti u Zagrebu, Zadru, Rijeci i Osijeku,

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Njemačka služba za akademsku razmjenu

Savezna uprava SRNj: Koordinacija programa za profesore iz Njemačke u Hrvatskoj

Goethe-Institut Hrvatska

Institut za globalizaciju i interkulturalno učenje Zagreb

Austrijski kulturni forum Zagreb, K°EDUKATION, Austria

Međunarodna udruga nastavnika njemačkog jezika
Nacionalne udruge nastavnika njemačkog jezika

Međunarodne inicijative: Zagrebačka rezolucija o

višejezičnosti, 2001

Suživot u Europiprojekt stručnog usavršavanja nastavnika njemačkog jezika

Forum Bologna 2005

Redakcija regionalnog časopisa za nastavnike njemačkog jezika Mosaik

 

Aus der Satzung:

2.  CILJEVI, ZADACI I DJELATNOST DRUŠTVA

 

Članak 8.

 

Ciljevi, zadaci i djelatnost Društva jesu:

Osnovni ciljevi Društva iskazuju se u poticanju profesionalnog razvoja nastavnika njemačkog jezika,  kao i svih onih koji se izravno i neizravno bave procesom poučavanja njemačkoga jezika, a ostvaruju se djelatnošću društva.

 

Članak  9.

 

Djelatnost Društva je:

·         organiziranje suradnje sa srodnim organizacijama u zemlji i inozemstvu,

·         prikupljanje i informiranje o novim dostignućima na području poučavanja njemačkog jezika,

·         organiziranje stručnih i drugih skupova i skupina koje bi se bavile proučavanjem pojedinih procesa nastave njemačkog jezika,

·         koordiniranje stručnog i drugog rada skupina,

·         pružanje stručne pomoći ustanovama koje se bave procesom nastave njemačkog jezika,

·         izdavanje stručnih i drugih publikacija, te organiziranje razmjene na tom području,

·         organiziranje seminara u cilju upoznavanja članova Društva s najnovijim dostignućima u području procesa poučavanja njemačkog jezika.

 

 

5.  OGRANCI DRUŠTVA

Članak 17.

 

Društvo može osnivati ogranke ili slične organizacijske oblike na području Republike Hrvatske, koji su samostalni pri obavljanju poslova iz djelatnosti Društva.

Ogranci i slični organizacijski oblici ne mogu stjecati svojstvo pravne osobe.

Odluku o osnivanju ogranka ili slične organizacijske jedinice donosi Skupština Društva.

 

 

Članak 18.

 

Ogranci i slični organizacijski oblici mogu biti osnovani ako se dobrovoljno udruži deset građana – učitelja ili profesora njemačkog jezika koji djeluju na užem području.

Odlukom Skupštine Društva o osnivanju ogranka ili sličnog organizacijskog oblika, utvrđuje se da je skupina građana izrazila želju za osnivanjem ogranka na nekom području, potvrđuje se izbor upravnog odbora u ogranku.

U ograncima se može birati upravni odbor, kao organ koji upravlja radom i imovinom ogranka.

Upravni odbor čine predsjednik i dva člana.

 

 

Članak 19.

 

Sredstva za rad i normalno poslovanje, ogranak ili drugi organizacijski oblik ostvaruje od dijela članarine u skladu s odlukom Skupštine Društva.

Djelatnosti ogranka odvijaju se u suglasnosti s Predsjedništvom Društva.