AKTUELLES

IDT 2021 Wien

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

in der Hoffnung, dass es allen trotz der schwierigen Lage gut geht, möchten wir in die Zukunft blicken und an ein wichtiges DaF-Ereignis 2021 erinnern.

Heute, am 01. April beginnt die Registrierung zur IDT 2021 in Wien sowie die Möglichkeit, ein Abstract einzureichen (01.04.2020 bis 15.09.2020). Nähere Informationen hierzu können Sie der IDT-Website unter http://www.idt-2021.at/ entnehmen.

Alles erdenklich Gute wünscht Ihnen

Ihr KDV

 

 
 
AKTUELLES

AKTUELLES (4)

KDV-Initiativen in der Kommunikation mit dem Ministerium für Wissenschaft und Bildung

Iz Statuta:

Članak 12.

Članom Društva može postati svaka poslovno sposobna osoba koja izravno ili neizravno sudjeluje u procesu nastave njemačkog jezika na bilo kojoj obrazovnoj razini.

O primanju u članstvo odlučuje Predsjedništvo Društva. Osoba kojoj je odbijen zahtjev u članstvo može se žaliti Skupštini. Odluka Skupštine je konačna.

Član Društva dužan je platiti godišnju članarinu početkom tekuće godine. Članu koji ne plati godišnju članarinu prestaje članstvo u Društvu.

Svaki član Društva ima pravo glasa.

Član može u svakom trenutku prekinuti članstvo u Društvu o čemu valja dati pismenu izvjavu.

Prava i dužnosti člana Društva jesu:

  • da bira i bude izabran u tijela Društva,
  • da predlaže planove i programe Društva,
  • da daje prijedloge, primjedbe i mišljenje o radu tijela,
  • da bude informiran o radu Društva, njegovih tijela i interesnih skupina,
  • da neposredno sudjeluje u radu Društva, prisustvuje predavanjima, savjetovanjima, seminarima i ostalim oblicima rada,
  • da sudjeluje pri izvršavanju zadataka Društva,
  • da pridonosi stručnom i znanstvenom radu Društva,
  • da razvija rad Društva,
  • da surađuje u glasilu i ostalim publikacijama Društva,
  • da čuva i podiže ugled Društva.

Godišnju članarinu u iznosu od 100,00 kuna uplatite na žiro-račun br. IBAN  HR9623600001102780002

Log in